Kulturhus Bredevoort


Een kulturhus heeft als doel de leefbaarheid en sociale samenhang in kleine gemeenschappen te behouden door verschillende voorzieningen veilig te stellen. Een kulturhus is voor iedereen toegankelijk.

Het gaat om een multifunctionele voorziening afgestemd op de mogelijkheden en behoeften. Deze multifunctionele voorziening vormt het hart van een dynamisch informatiecentrum in de gemeente waar cultuur en maatschappij elkaar ontmoeten. In één gebouw wordt onder één management een breed pakket aan voorzieningen geboden. Het bijzondere is dat sprake is van een gezamenlijke programmering en dat de verschillende gebruikers elkaars activiteiten kunnen versterken.

De kracht van het Kulturhus is dat heel verschillende partijen bij elkaar gebracht zijn met als centraal middelpunt de grote ontmoetingsruimte. Daarnaast is het een gebouw waar jong en oud terecht kan voor informatie en advies, cultuur en educatie, sport en bewegen en niet te vergeten ontmoeting en ontspanning. 


Samen delen en doen

In een kulturhus delen “bewoners” en gebruikers de accommodatie én hun kennis. Tevens kunnen zij samen activiteiten ondernemen die gericht zijn op een breder publiek dan alleen de eigen doelgroep.